Bir Windows Forms uygulamasında konsol görüntüleme

İşimle ilgili bir uygulamada seri port üzerinden gelen veriyi görüntülemeye ihtiyacım oldu. Kalabalık arayüzde bunu ekleyecek yer yoktu, bir dolu metoduyla yeni bir form oluşturmak da istemedim. Klasik bir konsol açıp  Console.WriteLine() kullanmak işimi görecekti. Çözümü gayet basit. Uygun bir sınıfa şu metodu ekliyoruz:

Uygun bir yerde de AllocConsole() çağırdıktan sonra konsola istediğimizi yazabiliriz.

Kaynak: Stack Overflow: How do I show a console output/window in a forms application?

— Serdar