C#’ta normal dağılıma sahip rastgele sayılar oluşturmak

Çok da ciddi olmayan bir simülasyon için normal dağılımda sayılar elde etmek için Box-Muller dönüşümü kullanılabilir. Üstünkörü bir çözüm için:

Tabii burada ardışık olarak birden fazla sayı üretiliyorsa her defasında yeni bir Random nesnesi oluşturmak yerine bir defa oluşturup saklamak gerekli. Diğer yandan daha performansa yönelik ve tekrar kullanıma uygun bir kod için şu sınıf kullanılabilir:

Kaynak: Stack Overflow: Random Gaussian Variables

— Serdar